Shisha smoke trick, Smoke burp

How to blow smoke burp, shisha smoke trick, Hookah pipe UK,