How many Hoses does my Shisha Pipe REALLY Need-

shisha hose, hookah hose, hoses, shisha bowl, First shisha pipe, shisha flavours, shisha pipe, hookah, hookah pipe, shisha, shisha shop, hookah tobacco, shisha tobacco, the shisha shop